0 0978455263

2.950.000 đ

2.450.000đ

-17%

8.420.000 đ

6.350.000đ

-25%

16.500.000 đ

10.500.000đ

-36%

20.100.000 đ

17.820.000đ

-11%

6.850.000 đ

5.950.000đ

3.550.000 đ

2.950.000đ

18.930.000 đ

16.930.000đ

2.350.000 đ

1.750.000đ

2.950.000 đ

2.500.000đ

may-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550wmay-cat-vai-dung-km-ksu-108-5-inch-550w
may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-may-ep-plastic-laminator-yt-320-main-loai-toi-rulo-lon-

1.250.000 đ

990.000đ

-21%

-15%

-43%

1.950.000 đ

1.490.000đ

-24%

10.400.000 đ

7.800.000đ

-25%

2.000.000 đ

1.490.000đ

-25%

5.000.000 đ

3.600.000đ

-28%

3.090.000 đ

2.150.000đ

-30%

-14%

9.800.000 đ

7.300.000đ

-26%

6.500.000 đ

5.600.000đ

-14%

may-can-muc-laser-gpi-ry-260g

2.950.000 đ

2.450.000đ

-17%

8.420.000 đ

6.350.000đ

-25%

-36%

20.100.000 đ

17.820.000đ

-11%

6.850.000 đ

5.950.000đ

-13%

3.550.000 đ

2.950.000đ

-17%

13.500.000 đ

9.500.000đ

-30%

18.930.000 đ

16.930.000đ

-11%

2.350.000 đ

1.750.000đ

-26%

2.950.000 đ

2.500.000đ

-15%

may-bam-co-voi-bn-04-1kw-may-bam-co-voi-bn-04-1kw-may-bam-co-voi-bn-04-1kw-

29

11/2023

Phương pháp cắt vải vi tính ngày càng phổ biến

Phương pháp cắt vải vi tính ngày càng phổ biến

Trong ngành sản xuất quần áo hiện đại, phương pháp cắt vi tính ngày càng trở nên phổ biến do năng suất cao hơn và...

23

11/2023

Đường cắt sắc nét, đường may mượt mà hơn với máy cắt vải

Đường cắt sắc nét, đường may mượt mà hơn với máy cắt...

Máy cắt vải là một thiết bị được thiết kế để cắt vải và sản xuất hàng may mặc một cách hiệu quả và chính...

10

08/2023

Sự thật về chất lượng của máy cắt vải đứng KM

Sự thật về chất lượng của máy cắt vải đứng KM

Máy cắt vải dạng đứng KM là một thiết bị được sử dụng nhiều trong sản xuất may mặc của nhiều doanh nghiệp và...

25

07/2023

Đánh giá Máy cắt vải đầu bàn ESWEN BRANO CZD-B11

Đánh giá Máy cắt vải đầu bàn ESWEN BRANO CZD-B11

Hình ảnh sản xuất may mặc đã trải qua một cuộc cách mạng đáng kể trong những năm qua, với sự phát triển nhanh...